کاربرای عزیز ، کلیک روی تبلیغات فراموش نشه - کلیک کنید

آس و پاس

@mig_mig عضو رسانه شد. 9 ماه و 3 روز و 20 ساعت و 28 دقيقه قبل
@Zhraam عضو رسانه شد. 9 ماه و 5 روز و 21 ساعت و 15 دقيقه قبل

سنگسار
سنگش میزنن به چه دلیل ؟؟
آنگاه که فاحشه برای اجاره خانه اش
تن میفروخت کجا بودند ؟؟
آنگاه که فاحشه پولی در بساط نداشت
کجا بودند
که اینگونه سنگش میزنند ؟؟
آنطرف بچه ای ۷ ساله نظاره گر سنگ خوردن مادر بود !!
آنطرف مردی که دیشب همبسترش بود سنگ پرتاب میکرد !!
آنطرف تر زن ها در حال پچ پچ کردن
گویی میگفتن حقش است
سزای فاحشگی سنگسار است !!!
و همانگونه نمیدانستند
که شوهرشان هم شبی با او ملاقات داشتن
وهمچنان سنگ میخورد فاحشه‌
و عدالت خدا را پایمال کردن
که من هم مات و مبهوت خیره ماندم
که عدالتت کجاست خدا؟!!!....
تو این دنیا به خیلی ها بی رحمانه ظلم شده [لینک]

برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
لطفا ما رو به دوستانتان معرفی کنید