حرف که نمیزنید ، لااقل بیاید و موضوع سکوتتونو عوض کنید :(

ســــــیــنـدرلا

من پریشان تر از آنم که تو می پنداری...

نگـــــــران نباش،
حــــال مـــن خـــــــوب اســت بــزرگ شـــده ام …
دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم
آمـوختــه ام، که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش ” زندگیست ”
آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای ” نبــودنـت ” تنگ نشــــود…
راســــــتی، بهتــــــــــر از قبل دروغ می گویــــم…
” حــــال مـــن خـــــــوب اســت ” … خــــــوبِ خــــوب…

دل آدما،

شیشه نیست که روی آن ” هــــــا ” کنیم

بعد با انگـــشت قــــلب بکشیم و

وایسیم آب شـــدنش رو تماشــــا کنیم و کیـــــف کنیم !!!

رو شیشه نـــازک دل آدمـــا اگـــه قلبـــــــــی کشیدی

باید مــــــــردونه پـــــــاش وایســــتی …

بعضی وقتا مجبوری...تو فضای بغضت بخندی..

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی..شاکی بشی ولی شکایت نکنی ...

گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن...

خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری...

خیلی ها دلتو بشکن و تو فقط "سکوت" کنی...!!!!

باید خیانت کنی تا دیوونت باشن...!


باید دروغ بگی تا همیشه توفکرت باشن...!


باید هی رنگ عوض کنی تا دوست داشته باشن....!


اگه ساده ای........!

اگه باوفایی ......!

اگه یک رنگی.....!

همیشه تنهایی

ته دیگ "عشق اول" را هر چقد که بسابیچه با اسکاج دوست داشتن های بعدیچه با سیم ظرفشویی عاشق شدن های بعدی...از دلت پاک نمی شود...حالا تو هی بساببساب و از صدای ناهنجارشسر درد بگیر...

آن جا که قدم زنان دور می شوید و
باخودتان بحث میکنید که وجدانتان آسوده باشد
و جواب قانع کننده تان میشود :
"هیچکس از نبودن کسی نمیمیرد"
ما هم مثل آدم های دیگر .
با کدام منطق برای خودتان دلیل می آورید؟
آدم مُرده می گوید: ببخشید من مُـــردم !
نه آدم که میمیرد سکوت میکند ...
نگاهش طولانی به جایی خیره می ماند
آدم که میمیرد
درجواب تمام حرف ها
فقط سرش را تکان می دهد ،
لبخند میزند.

آرام بخش ها...
حافظه ام را پاک کرده اند ،
اما دلم میگوید . . .
من کسی را بسیار دوست میداشتم !

-ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ب ﮐﺴﯽ ﻓﮏ ﮐﺮدی ک ﺧﻮاﺑﺸﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ؟+ !((:ارﻩ+ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﯽ؟!-ﻣﺮگ

دیـوونهـ یکمـ مثه [مَـن] بـآش ایـن خـونهـ اسـیره [طـُ] دردآشـــ(:

«رِسـآنـهـ سـیندرلـآ❤»

برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
♫ راسـ میگفتـ تـو اینـ دنیا هیشکیـ دوسمونـ ندارعـ فقط بهمونـ عادتـ کردنــ ((:♡ ♫