سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد...(احمد شاملو)

رشت

برای پیوستن به رسانه ، باید عضو شوید
مشخصات رسانه
جایی برای گپ وگفت اهالی رشت