حرف که نمیزنید ، لااقل بیاید و موضوع سکوتتونو عوض کنید :(

میکروبلاگ اجتماعی به کلاب